Wat is kindercounselling?

Soms krijgen kinderen te maken met ongewenste, pijnlijke, of moeilijke situaties in hun leven. Dit kan klachten geven als: boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen,  vage lichamelijke klachten, slapeloosheid, moeizaam contact met anderen of problemen op school.

Kindercounselling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psycho-sociale hulp. Met deze zorg voor  kind en gezin, kan zwaardere zorg soms voorkomen worden. Een kindercounsellingtraject kan ook de opstap zijn naar meer specialistische hulp.

Niet het probleem, maar de vráág van het kind is het uitgangspunt voor de counselling. 

Het kind en de counsellor werken op een oplossingsgerichte en speelse manier samen. De hulp is gericht op het vergroten van inzicht in de huidige situatie, sociaal-emotionele groei, het ontdekken van eigen kracht en deze in te zetten om het probleem te overwinnen of hanteerbaar maken. Niet alles in het leven kan opgelost worden. Wellicht kun je wel mogelijkheden vinden om beter met de situatie om te leren gaan, of te ontdekken hoe anderen je kunnen meehelpen om moeilijkheden te dragen.