Voor wie is kindercounselling bedoeld?

Kindercounselling is begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, met psycho-sociale problematiek.

Zoals kinderen die:

  • willen groeien in zelfvertrouwen
  • negatief zelfbeeld hebben
  • hooggevoelig zijn of (faal-) angstig zijn 
  • concentratieproblemen hebben
  • moeite hebben met vriendjes maken
  • moeite hebben met het omgaan met hun gezinsleden
  • gepest worden of zelf pesten
  • beter voor zichzelf willen opkomen
  • stil en teruggetrokken zijn, of vaak boos zijn

De vraag van het kind staat meestal niet op zichzelf. De opvoeders en belangrijke anderen worden nauw bij het traject betrokken. Hun deskundigheid en betrokkenheid zijn van groot belang voor het slagen van het traject.

Door zowel met de ouders als met het kind (en belangrijke anderen) te werken, kunnen o.a. posities en taken binnen het systeem van het kind verduidelijkt worden en aandacht gegeven worden aan de opbouw van een steunend netwerk. Dit geeft rust en ruimte voor duurzame verandering.

Tijdens het counsellingtraject is er voor ouders / opvoeders gerichte opvoed-ondersteuning, vanuit de vraag van het kind of van de ouder.