Print in de praktijk

print kindercoaching laagdrempelig lichte problematiek omgeving print Renkum Wageningen Bennekom EdeBent u geïnteresseerd en wilt u graag eens kennismaken? Dat kan! Maak dan een afspraak per telefoon of email. Ik zal u dan ook op de hoogte brengen van de doorlooptijden. Tijdens de kennismaking kan ik uitleggen hoe ik werk en kunnen we kijken of ik jullie kan helpen. Dit is vrijblijvend. Uw kind kan bij mij terecht, met- en zonder doorverwijzing van huisarts of gemeente. Ik werk niet met een wachtlijst.

Verloop counsellingtraject

  • Als uw kind en u willen beginnen met een counsellingtraject, dan starten we met een intakegesprek bij u thuis, aan de hand van het door u ingevulde intakeformulier.
  • Na de intake, maak ik een begeleidingsplan dat uitgaat van de vraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van uw kind.
  • Ik werk met overzichtelijke, korte trajecten van 7 à 15 sessies, waarbij de vraag van uw kind centraal staat. De trajecten zijn kort als het kan, en zijn langer als dit nodig is.
  • Na een aantal sessies plannen we een tussenevaluatie en we eindigen met een eindgesprek, dit alles in overleg.
  • Op verzoek schrijf ik een eindverslag.
  • 2 Maanden na afronding van het traject, kunt u gebruik maken van een opfris-gesprek of opfris-sessie.
  • Mocht de problematiek te zwaar zijn voor kindercounselling, verwijs ik door naar meer specialistische hulp.

Counselling-sessie

Ik ondersteun uw kind om zijn eigen vragen, wensen, kwaliteiten en oplossingen te ontdekken. En deze te gebruiken in situaties die uw kind wil verbeteren.  Uw kind komt tijdens het traject tot een duidelijke vraag en gaat op zoek naar een eigen, passende oplossing, die binnen de grenzen van zijn / haar vermogen ligt.

Dit zorgt voor groei in zelfvertrouwen en levenslust en is bij elk kind een uniek proces! Uw kind leert beter om te gaan met de bestaande problemen. De counselling bevordert het psychisch- en emotioneel welbevinden van uw kind. Het helpt om denken, voelen, willen en doen in balans te krijgen.  

Mijn counselling is altijd maatwerk. Ik speel in op de signalen en initiatieven van uw kind. Ik luister,  maak gebruik van spel, oplossingsgerichte interventies zoals Kids Skills, fantasie, muziek, tekenen, gesprekken, verhalen, poptalk, interventies uit de cognitieve therapie en creatieve activiteiten. Daarbij houd ik rekening met de wensen, gevoelens en ervaringen van uw kind.  Voor ouders is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een individuele opvoedopstelling.

De counselling is vertrouwelijk.