Wat is kindercounselling?

Soms krijgen kinderen te maken met ongewenste, pijnlijke, of moeilijke situaties in hun leven. Dit kan klachten geven als: boosheid, verdriet, angst, spanning, gedragsproblemen,  vage lichamelijke klachten, slapeloosheid, moeizaam contact met anderen of problemen op school.

Kinderen kunnen dan een extra steuntje in de rug goed gebruiken.

Kindercounselling is een laagdrempelige en kortdurende vorm van psycho-sociale begeleiding van het kind met  lichte problematiek. Met deze zorg voor  kind en gezin, kan zwaardere zorg soms voorkomen worden. Een kindercounsellingtraject kan ook de opstap zijn naar meer specialistische hulp.

Niet het probleem, maar de vráág van het kind is het uitgangspunt voor de counselling. 

Het kind en de counsellor werken op een oplossingsgerichte en speelse manier samen. Door de counselling kan het kind zijn kracht ontdekken, deze in zetten en het probleem overwinnen of hanteerbaar maken.