Voor wie is kindercounselling bedoeld?

Kindercounselling is begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar, met psycho-sociale problematiek, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Zoals kinderen die:

 • willen groeien in zelfvertrouwen
 • negatief zelfbeeld hebben
 • hooggevoelig zijn of (faal-) angstig zijn 
 • concentratieproblemen hebben
 • moeite hebben met vriendjes maken
 • moeite hebben met het omgaan met hun gezinsleden
 • gepest worden of zelf pesten
 • beter voor zichzelf willen opkomen
 • stil en teruggetrokken zijn, of vaak boos zijn
 • niet meer naar school willen of  moeite hebben met  huiswerk
 • slaapproblemen hebben

Tijdens het counsellingtraject is er voor u als ouders / opvoeders gerichte opvoed-ondersteuning, vanuit de vraag van het kind.