Tarieven

voor deze diensten geldt geen BTW
Kennismaking 45 min. gratis
Intakegesprek 100 min. € 100,-
Opstellen plan van aanpak € 60,-
Counselling-sessie 60 min. € 60,-
Tussenevaluatie per 60 min. € 60,-
Eindgesprek per 60 min. € 60,-
Eindverslag (optioneel) € 30,-
Opfris-gesprek / -sessie binnen 2 maanden (optioneel) per 60 min. € 60,-
Reiskosten € 0,19 per km

Vergoeding

Printkindercoaching is registerlid van de beroepsvereniging ABvC en van de koepelorganisatie RBCZ.  Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor een deel van de kosten op basis van uw aanvullende pakket;  kijk uw verzekeringspolis hierop na en klik op de link hieronder:

Vergoedingen Zorgverzekeraars 2020

Print kindercoaching heeft vanaf 2017 een contract met de gemeenten Wageningen, Renkum, en de gemeenten van de regio foodvalley.  Onder dit contract valt het product ‘jeugdhulp ambulant, niveau 1’. De zorg die vanuit Jeugdzorg bij de gemeente wordt gedeclareerd, moet toegewezen  zijn vanuit een geautoriseerde verwijzer (arts, POH, ) of door de lokale toegang. Ik leg u dit tijdens de kennismaking graag uit.

  • ABvC registercounsellor, lidnr : 118199
  • RBCZ / TCZ lic.nr: 301494R
  • SKJ registratienr: 100019182
  • SCAG registratienr: 14653